PLIKI DO POBRANIA

 
POBIERZ CAŁY PODRĘCZNIK W FORMATACH PDF I ZIP
 

 

Pliki do druku - rozdziałami (PDF):

Podręcznik "Sprawdzone metody gospodarowania odpadami komunalnymi" 8,2 MB
Okładka 1,8 MB
Wstęp 0,9 MB
Rozdział 1 - kierunki rozwoju i podstawy prawne 0,9 MB
Rozdział 2 - regionalne scenariusze gospodarowania odpadami komunalnymi MB 0,2 MB
Rozdział 3 - zbiórka, odbiór i transport odpadów komunalnych 2,6 MB
Rozdział 4 - przerób i utylizacja odpadów 4,5 MB
Rozdział 5 - składowanie i magazynowanie odpadów 2,1 MB
Rozdział 6 - opcje gospodarki odpadami przy uwzględnieniu warunków lokalnych 1,5 MB
Rozdział 7 - postępowanie z frakcjami odpadów zbieranymi selektywnie 2,3 MB

 

Pliki interaktywne do przeglądania z legendą:

Podręcznik "Sprawdzone metody gospodarowania odpadami komunalnymi" 7,2 MB
Podręcznik "Sprawdzone metody gospodarowania odpadami komunalnymi" 8,6 MB

 

Pliki o wyższej rozdzielczości - całościowy:

Podręcznik "Sprawdzone metody gospodarowania odpadami komunalnymi" 9,8 MB
Okładka - przód 1,7 MB
Podręcznik "Sprawdzone metody gospodarowania odpadami komunalnymi" 16,9 MB
Okładka - tył 1,8 MB

 

Pliki zip:

Podręcznik "Sprawdzone metody gospodarowania odpadami komunalnymi"
(z okładką na początku i końcu)
9,8 MB

Podręcznik "Sprawdzone metody gospodarowania odpadami komunalnymi"
(każdy rozdział osobno w PDF)

8,2 MB
Podręcznik "Sprawdzone metody gospodarowania odpadami komunalnymi"
(podręcznik w jednym pliku PDF, bez okładki)
5,6 MB
Podręcznik "Sprawdzone metody gospodarowania odpadami komunalnymi"
(podręcznik interaktywny w jednym pliku PDF, z okładką na początku i końcu)
7,2 MB

Linki do wersji językowych:

PL Sprawdzone metody gospodarowania odpadami komunalnymi  
DE Bewährte Verfahren zur kommunalen Abfallbewirtschaftung  
EN Best Practice Municipal Waste Management  
FR Meilleures pratiques en maîtrise des déchets des communes  
RU Испытанные методы муниципального менеджмента отходов  

 

 

 
 
         
     
 
Projekt dofinansowany przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Zasobów Naturalnych i Bezpieczeństwa Jądrowego i Federalną Agencję Środowiskową ze środków doradczego programu pomocowego na ochronę środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej. Odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa wyłącznie na Stowarzyszeniu Technologii Ekologicznych SILESIA (STE Silesia.org). Organ współfinansujący nie ponosi dpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub wtórne.
 
Projekt - Tłumaczenie podręcznika pt.: „Sprawdzone metody gospodarowania odpadami komunalnymi” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie